Idegen nyelvi mérés eredményei

on .

Az Oktatási Hivatal minden évben idegen nyelvi mérést szervez 6. és 8. évfolyamos tanulók számára angol és német nyelvből. 

A mérés célja a használható nyelvtudás mérése.  A feladatsorokban felhasznált szövegek autentikus, autentikushoz közeli vagy autentikus forrásból adaptált szövegek. A feladatok témakörei figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, igazodnak a korosztály ismereteihez, érdeklődési köréhez.   

 A mérés 6. évfolyamon a KER szerinti A1‐es, 8. évfolyamon a KER szerinti A2‐es nyelvi szintet méri. A mérés tesztfüzetei két részből állnak: olvasott szöveg értését (1. feladat) és hallott szöveg értését (2. feladat) mérő feladatokból. A A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható. 

A csatolt táblázatban - a mérésen kiosztott kód alapján - láthatják gyermekük, valamint az érintett két évfolyam eredményét.