Kollégiumunk névadója

Avilai Nagy Szent Teréz
(1515–1582)

szt teréz

“Talán nem is tudjátok igazában, hogy mit tesz az, szeretni; nem csodálnám, ha így állna a dolog.”

Avilai Nagy Szent Teréz spanyol szerzetes nővér, a sarutlan karmelita rend alapítója, egyháztanító.

Teresa Sanchez de Cepeda y Ahumada 1515. március 28-án született egy avilai nemesi családban. Céltudatossága, kedves, szellemes és vidám lány volt, aki sok könyvet olvasott. Húszévesen atyja akaratával dacolva belépett a karmeliták avilai kolostorába. 1554-től két éven át misztikus élményeket élt át, „eljegyezte magát Krisztussal”. Feladatát olyan komolyan vette, hogy a megerőltetéstől egy év múlva testileg is, lelkileg is összeomlott. Csak Don Alonsónak, a kolostor gyóntatójának gondoskodása akadályozta meg, hogy Terézt elevenen el ne temessék. “… mindent, amit teszünk, Isten kedvéért tesszük s óvatosan kerülünk mindent, ami Őt megbánthatná. (…) Ezek a szeretet jelei.” Élete során az evangéliumi szegénység és szigorúság szellemében a karmelita rend megújításán fáradozott. Lehúzta saruját, nevet változtatott: ettől fogva Jézusról nevezett Teréz volt a neve. IV. Pius pápa engedélyével, de anyagi támogatása nélkül belefogott az első sarutlan (reformált) karmelita kolostor építésébe, amely 1562-ben nyílt meg. Egymás után alakultak kolostorai, követőinek száma egyre nőtt, emiatt a karmeliták sarus ágának vezetése támadást indított ellene, végül a spanyol király közbenjárására egy pápai dekrétum a sarutlan karmelitákat önálló renddé tette. Ezután sorra jöttek létre a Teréz által alapított, jogilag független női és férfi kolostorok, amelyekhez sokan csatlakoztak. Teréz utazásainak, tárgyalásainak köszönhetően az új szerzetesi közösség sikeresen fejlődött, kolostorai építését maga irányította. A sok munka megviselte egyébként is gyenge egészségét, 67 évesen, 1582. október 4-én Alba de Torresban halt meg. Önéletrajzából nemcsak a testi, hanem a lelki történésekről is képet lehet alkotni. A tökéletesség útja című műve a szerzetes nővérek számára bevezetés az aszketizmus világába. Legjelentősebb munkája, A belső várkastély misztikus élményeinek összefoglalása, a lélek Szentháromsághoz vezető útját írja le. Számos kiváló vers, bibliai kommentár, levél is maradt utána. Terézt 1614-ben V. Pál pápa avatta boldoggá, nyolc évvel később, 1622-ben XV. Gergely pápa emelte az egyház szentjeinek sorába. 1970-ben VI. Pál pápa egyháztanítónak nyilvánította, e megtiszteltetésben rajta kívül csak Sziénai Szent Katalin és Lisieux-i Szent Teréz részesült a szent életű nők közül. Szent Teréz a spanyol katolikus írók, a spanyol hadsereg és hadbiztosság, valamint a fejfájástól szenvedők védőszentje. Ünnepe október 15.

Kollégiumunkról

Nevelők:

A kollégium működését a kollégium vezetője, egy állandó nappalos és egy állandó éjszakai nevelő, két csoportvezető, szaktanárok, védőnő biztosítja.

A munkájukat segítik a takarítónők, karbantartók, alkalmanként a gimnázium egyéb szakos oktatói, nevelői, gazdasági vezető, irodai dolgozók.

Diákok:

Diákjaink Miskolc város gimnáziumaiból, szakgimnáziumaiból kerülnek ki. (Avasi Gimnázium, Balázs Győző Református Gimnázium, Berzeviczy Gergely Szakgimnázium,  Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Földes Ferenc Gimnázium, Herman Ottó Gimnázium, Kossuth Lajos Evangélikus Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium, Zrínyi Ilona Gimnázium). Mivel kollégiumunk a Fráter György Gimnáziumhoz tartozik, ennek diákjai elsőbbséget élveznek a felvétel során. Szeretettel fogadunk határon túli lányokat is.   

Felvételnél nem elvárás, hogy egyházi iskolában tanuljon a jelentkező, de kérünk lelkészi ajánlást, amihez a formanyomtatvány honlapunkról letölthető.

Mivel kollégiumunk befogadó képessége mindössze 44 fő, úgy élünk itt, mint egy nagy család. A közösen végzett munka, programok, lelkiség hamar összekovácsolja az itt lakó diákokat.

Felszereltség:

A négy lakószoba ugyan több ágyas (Szent Margit- 14fős, Szent Erzsébet- 9fős, Szent Kinga- 8fős, Boldog Jolán- 13fős), de tágas, magas belterű, így kényelmesen elférnek a diákok.

A társalgó ad helyet a közös programoknak, foglalkozásoknak, valamint az önálló tanulás is biztosított itt az íróasztalok, számítógépek, nyomtató, kézi könyvek, szótárak használatával.  Lehetőség van tv-nézésre is, ha éppen senkit nem zavar a tanulásban.

A melegítőkonyhánk látja el ebéddel az azt igénylő kollégistáinkat, a reggelit és vacsorát a jól felszerelt teakonyhában fogyaszthatják el a tanulók. Az étkezéshez szükséges edényeket, tányérokat, evőeszközöket biztosítja a kollégium, valamint öt hűtőszekrény, két mikrohullámú sütő, vízforralók, rezsó, szendvicssütő, pirítóssütő, tartós élelmiszerek tárolására alkalmas kisszekrények, mosogató áll a rendelkezésükre.

Az épület alsó és felső szintjén is található zuhanyzó mosdókkal, vécékkel.

Az itt lakók a kollégium előterében fogadhatják vendégeiket.

A vezeték nélküli internet elérhetősége, társasjátékok, könyvek, sporteszközök, a saját udvar és sportpálya segíti a szabadidő tartalmas eltöltését.

A rend és tisztaság alapvető követelmény intézményünkben.

A felszereltséget állandóan fejlesztjük, ebben támogatja munkánkat a Fráter György Gimnáziumért Alapítvány. 

Tanulás:

A tanulás segítése legfőbb feladataink közé tartozik, szeretnénk diákjainkból a maximumot kihozni, ezért tanulásmódszertani foglalkozásokkal, korrepetálásokkal, tehetségfejlesztő játékokkal egészítjük ki a délutáni kötelező szilenciumot.

A szilencium délután 4–6 óráig tart a gimnázium osztálytermeiben, két tanulócsoportban, amit szaktanárok segítenek. Kérhető egyéni és kiscsoportos segítségnyújtás is, akár tanulási időn kívül is, a kollégiumi nevelők készségesen állnak a diákok rendelkezésére.

Programjaink:

A heti rendszerességű csoportfoglalkozásokon, egyéni beszélgetéseken kívül hagyományos programok, vetélkedők, közös kirándulások, alkalmi kiállítások, műsorok megtekintése színesítik a kollégium életét. Színházi bérlet is igényelhető kedvező áron.

Hagyományos programok:- Bemutatkozó műsorral és vetélkedővel összekötött szamáravató

                                        - Mikulásest

                                        - Adventi gyertyagyújtás

                                        - Karácsony előtti angyalkázás

                                        - Karácsonyi műsor és ajándékozás

                                        - Aktuális nemzeti és egyházi ünnepekről való megemlékezés

                                        - Kollégiumi ballagás, szerenád fogadása

                                        - Tanév végi közös kirándulás az alapítvány támogatásával

A programok lebonyolítására rendelkezésünkre áll a gimnázium aulája.

Lelki élet:

A lelki élet elmélyülését, a felmerülő problémák konstruktív megoldását segíti a heti hit- és erkölcstan foglalkozás, a közös imák, a személyiségfejlesztő foglalkozások, közös szentmise látogatások és az őszinte beszélgetések.

A testi egészségről a gimnáziummal közös védőnőnk gondoskodik.

Hétvégén és tanítási szünetekben hazautaznak diákjaink, de ekkor is tartják egymással a kapcsolatot, mert tudják, hogy mindig, minden körülmények között számíthatnak egymásra.

Szeretettel várjuk régi és új tanulóinkat a tanév kezdetén, s visszavárjuk volt kollégistáinkat is egy-egy kiadós beszélgetésre, hiszen nem közömbös számunkra, hogyan alakul életük.

Célunk a keresztény értékrend továbbadása, nemzeti értékeink ápolása, egymás tisztelete és segítése. Szeretnénk valóban második otthonná válni és egész életre szóló útravalóval elengedni tanulóinkat, hogy szárnyaljanak!

„Az is világot alkot, aki otthonossá tesz egy üres teret.”

Jelentkezés:

Amennyiben középfokú oktatási intézmény tanulója vagy, szeretnél Miskolc belvárosának központi helyén, de csendes környéken lakni, gyere, nézz körül és legyél a közösségünk tagja!

Szeretettel várunk!

Jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról, s eljuttatható postán, e-mailben vagy személyesen leadható a kollégiumi nevelőknek.