Tantestület

Név Tantárgy  
Ádámcsóné Nevelős Mária matematika,biológia  
Andrejkovics Péter angol nyelv, történelem  
Bacsa Péterné testnevelés, fizika  
Balogh Judit fizika, kémia  
Bánvölgyiné Hortobágyi Hajnalka ének-zene, magyar nyelv és irodalom  
Biróné Kertész Judit biológia, kémia természettudományi és testnevelői munkaközösség vezető
Bíróné Várhegyi Judit angol nyelv angol munkaközösség-vezető
Bohus Attila testnevelés  
Bokros Beáta  magyar nyelv és irodalom, rk. hittan magyar munkaközösség-vezető
Brilláné Nagy Viktória digitális kultúra  
Demjén Zoltán testnevelés, földrajz  
Deres Mónika német nyelv német munkaközösség-vezető
Drabon Enikő német nyelv  
Fórizs István református hittan  
Fülöpné Mihalik Mónika  kollégiumi nevelőtanár  
Ft. Gubala Róbert iskolalelkész, rk. hittan  
Hausel Krisztina német nyelv  
Hernádiné Győri Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, történelem történelem munkaközösség-vezető
Ft. Holló Gábor iskolalelkész, rk. hittan  
Horváthné Rácz Mária matematika, kémia, digitális kultúra  
Jablonkainé Ajtonyi Angéla  angol nyelv  
Juhászné Béres Edit matematika, történelem  
Kissné Nyitrai Emese kémia  
Kocsengáné Mészáros Marianna német nyelv  
Koltai Anna református hittan  
Kónya Miklós  földrajz, biológia  
Kóródy Judit francia nyelv, rajz   
Koromné Fónyi Ágnes testnevelés, gyógytestnevelés  
Kovács Bertalan  testnevelés (úszás)  
Kovács Ilona matematika, fizika  
Dr. Kovácsné Wirtz Erika matematika, fizika, kollégiumi nevelőtanár  
Kozma Emese matematika, rajz  
Kulcsárné Gál Beáta olasz nyelv, francia nyelv, történelem  
Kuzmáné Juhász Katalin rk. hittan hittan munkaközösség-vezető
Labantné Cservenyák Katalin rk. hittan igazgatóhelyettes
Lange Péter Tamásné magyar nyelv és irodalom, történelem  
Mártonffy Zsuzsanna magyar nyelv és irodalom, történelem, napközis nevelő  
Maton Gary angol lektor  
Molnár Tünde matematika, fizika igazgató
Dr. Molnárné Szabó Csilla történelem, angol nyelv, latin nyelv osztályfőnöki munkaközösség-vezető
Perédi-Király Dóra angol nyelv  
Ft. Péter Vilmos római katolikus hittan  
Radányi László angol nyelv, történelem  
Repka Gyula testnevelés (néptánc)  
Dr. Sajgál Mónika Izabella    német nyelv, magyar nyelv és irodalom  
Ft. Salai Szabolcs gk. hittan  
Dr. Simkóné Késmárki Csilla angol nyelv, német nyelv  
Szabados Zsolt digitális kultúra informatika- latin nyelvek munkaközösség-vezető
Szabóné Virág Viktória matematika, fizika  
Szegediné Polner Mária biológia, földrajz  
Szeitzné Viski Erika magyar nyelv és irodalom  
Ft. Szemerszki Mihály gk. hittan  
Szeremleyné Bodnár Terézia biológia, kémia, kollégiumi nevelőtanár  
Tóth László magyar nyelv és irodalom, történelem  
Váraljai Réka ének-zene