Érettségi témakörök 2024

Kedves Érettségiző Diákok!


A csatolmányban tantárgyakra lebontva találhatók a 2023/2024-es tanév tavaszi vizsgaidőszakára vonatkozó középszintű témakörök. További információt a szaktanároktól kaphattok ezzel kapcsolatban.


Az emelt szintű követelményrendszert és a részletes vizsgaleírás azt alábbi linken éritek el.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2024tol

Mindenkinek eredményes felkészülést a vizsgákra!

Őszi érettségire történő jelentkezés

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

A 2023. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban iskolánk vizsgaszervezésre kijelölt intézmény, így az őszi érettségi vizsgaidőszakban diákjaink helyben tudnak érettségizni.

2023-ban az október-novemberi érettségi vizsga jelentkezési határideje:

2023. szeptember 5kedd,

A jelentkezés módja:

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, melyet a tanulók számára biztosítunk az első tanítási napon. A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva a titkárságon kell leadni.

Osztályozó vizsga

Az érettségi vizsgára bocsátás feltétele, hogy a diák tanulmányait lezárja az adott tárgyból, ezért osztályozó vizsgát kell tennie, amire külön jelentkezési lapon kell jelentkeznie. A jelentkezési lapot a tanulók számára szintén az első tanítási napon biztosítjuk.

Az osztályozó vizsgához tartozó jelentkezési lap leadásának határideje: szintén 2023. szeptember 5.

Őszi érettségire történő jelentkezés

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Az október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban nem minden középiskola, csak a kijelölt középiskolák szerveznek érettségi vizsgákat. Iskolánk nem kijelölt intézmény, így a 2021. október-novemberi érettségi vizsgaidőszakban NEM szervez érettségi vizsgát, ezért diákjaink más intézményben fognak tudni vizsgázni.

Ennek megszervezése iskolánk feladata, a helyszínről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

2021-ben az október-novemberi érettségi vizsga jelentkezési határideje:

2021. szeptember 6. (a vizsgaszabályzatban meghatározott jelentkezési határidő szeptember 5., ami 2021-ben vasárnapra esik, így a jelentkezési határidő 2021. szeptember 6.)

A jelentkezés módja:

Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történik, melyet a tanulók számára biztosítunk. A jelentkezési lapot kitöltve, aláírva helyben, a gimnáziumunk titkárságán kell leadni. A jelentkezéseket összegyűjtve intézményi szinten továbbítjuk majd a vizsgát szervező gimnáziumba.

ADATKEZELÉSI INFORMÁCIÓ + VIZSGANAPOK

Kedves Vizsgázók!

A 2020/21. tanév tavaszi  érettségi vizsgaidőszakára jelentkezettek számára a csatolmányban található az Adatkezelési Információ.

A szöveg ugyanebben a formában a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_adatvedelmi_tajekoztato_honlapra.pdf 

linken is elérhető!

 

Szintén a csatolmányban tudjátok megnézni mindkét szinten az írásbeli vizsganapokat. A szóbeli vizsgák esetében időtartam van megadva, a konkrét beosztás után mindenki megkapja a saját vizsgabehívóját, amin a szóbeli pontos napja , időpontja és emelt szint esetén a szervező iskola elérhetősége is megtalálható.

Jó egészséget, eredményes felkészülést és sikeres vitzsgát kívánunk!

Érettségi 2020. október- november

Kedves Diákok!

Az alábbi csatolmányban találjátok az érettségivel kapcsolatos  vizsgaidőpontokat.

Kérjük figyelmesen olvassátok el az érettségi lebonyolítás során használt adatokra vonatkozó  tájékoztatót! ( csatolva)

A szöveg ugyanebben a formában a https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_adatvedelmi_tajekoztato_honlapra.pdf 

linken is elérhető!

A felkészülésben segítségetekre lehetnek a korábbi évek feladatsorai, melyeket az Oktatási Hivatal  honlapján tudtok megtekinteni.

Jó készülődést a  hátralévő időre!

VÁLTOZÁSOK AZ ÉRETTSÉGIBEN

2014-től   az érettségi vizsga letételének időpontjaiban (előrehozott vizsga) változások történtek. Ez érinti a mostani 10- 11. évfolyamot is. A választás és a jelentkezés megkönnyítése érdekében célszerű átolvasni a csatolmányban található információkat.

Kérdés esetén pedig az igh-irodában személyesen is tudunk további információt adni.